Српски • English
Hristic, VASKRSENJE, rukopis
НАЈНОВИЈА ИЗДАЊА

Nazad назад

Sabrana dela Kornelija Stankovića - treći tom САБРАНА ДЕЛА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА. ЦРКВЕНА МУЗИКА. ОСМОГЛАСНИК, књ. 3а глас I-IV, књ. 3б глас V-VIII, Београд-Нови Сад 2014.

Сабрана дела Корнелија Станковића започели смо као класично, критичко издање. Правила и садржај укупног издања и појединачних томова поставили смо и навели у прве две књиге посвећене световној музици. Током рада на рукописној збирци црквене музике Корнелија Станковића уочили смо да је обим ове збирке већи него што смо у почетку то сагледали, као и да се током рада пред редакторе постављају многобројна сложена и разноврсна питања. Обим преписане збирке Станковићевих аутографа премашио је 2000 страна, а то је захтевало и значајна улагања у нотографију. Само нотографисан Осмогласник садржи 753 стране нотног материјала за два предвиђена тома (књ. 3а и 3б). С обзиром на чињеницу да књиге великог формата у овом обиму, а на стандарном папиру, подразумевају и одређену, не малу тежину, определили смо се за електронско издање. Сматрамо да ће овакво издање бити једноставније за размену и лако доступно корисницима који се налазе и у удаљеним крајевима света. У сваком од осам гласова Осмогласника налазе се 52 песме које се певају на вечерњу, јутрењу или литургији. У највишем гласу је неизмењен традиционалан црквени напев, који је Станковић записао у Сремским Карловцима 1855. године, а потом хармонизовао за четири гласа.

Бићемо веома задовољни ако се на крају рада на објављивању свих шест књига Сабраних дела Корнелија Станковића отворе могућности и за једно библиофилско издање мањег тиража, које би било употпуњено додатном књигом у којој би се нашле пратеће студије и драгоцена преписка Корнелија Станковића.

Издавачи: Музиколошки институт САНУ, Београд и Завод за културу Војводине, Нови Сад.
Пројекат у оквиру којег су обављени истраживачки радови и штампање овог издања финансирали су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Секретаријат за културу града Београда и Секретаријат за образовање и културу Извршног већа АП Војводине.