Српски • English
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Штампа књига

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Штампа часописа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Штампа зборника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Штампа књига

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Штампа зборника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Штампа монографије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Штампа часописа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена у позиву за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Штампа књига

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Књиговодствене услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Штампање

Часопис Музикологија 14/15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Монографије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору