Српски • English
ЗБИРКА МУЗИЧКИХ АЛБУМА

Arhiv Архив

У оквиру Архива МИ САНУ збирка музичких албума представља засебну, специфичну колекцију. Реч је о уникатним артефактима, занатски израђеним тврдим повезима, који обухватају како штампане музикалије тако и нотне рукописе. Колекција обухвата двадесет и један овакв албум. Ови албуми настали су на прелазу из XIX у XX век, у Београду или у градовима тадашње Аустроугарске, а били су израђени као репрезентативни делови музичких библиотека српских грађанских породица. Као такви, албуми представљају одраз репертоара кућног музицирања и рефлектују музички укус појединих чланова породице, те представљају важан и незаменљив извор за проучавање културе кућног музицирања. Садржај албума су по правилу „дружбена музика“ домаћих аутора (плесови, песме, маршеви, и слично), као и „салонски“ комади страних композитора.

pdf Погледајте детаљни каталог и садржај музичких албума у колекцији

Срђан Атанасовски