Српски • English
Nataša Marjanović

Nazad назад

Наташа Марјановић, МА
музиколог
истраживач-сарадник

natasa.marjanovic@music.sanu.ac.rs
natasamarjanovic4@gmail.com

Наташа Марјановић (6. VIII 1984. Нови Сад) завршила је студије музикологије на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду 2009. године, са дипломским радом на тему „Трагови шекспировског писма у делима Енрика Јосифа – Хамлет и Смрт Стефана Дечанског“ (ментор: проф. др Мирјана Веселиновић-Хофман).

Запослена је у Музиколошком институту САНУ од 2010. године.

Похађа докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Припрема докторску дисертацију на тему Музика у српској документарно-уметничкој прози друге половине 19. века (ментор: проф. др Душан Иванић).

Од 2005. године укључена је у пројекат припреме Сабраних дела Корнелија Станковића, којим руководи др Даница Петровић, научни саветник Музиколошког института. Ради на преписивању и редиговању Станковићевих мелографских записа и хармонизација српског народног црквеног појања. Бавила се и сакупљачким и приређивачким радом на делу Станковићеве преписке, која је сачувана у Архиву Србије.

У оквиру сарадње са Матицом српском, запослена је као сарадник на лексикографским пројектима Српски биографски речник и Српска енциклопедија. Учествује у научноистраживачким пројектима „Фундаментална истраживања српске музике 18. и 19. века“ и „Музика са маргина: допринос општој и музичкој култури и просвети“, којима руководи др Даница Петровић.

Учествовала је на домаћим и међународним научним скуповима (Србија, Грчка, Хрватска, Аустрија) и објављивала радове у научним часописима, зборницима и дневним листовима.

Као асистент др Петровић, учествује у припремама летње школе црквеног појања „Корнелију у спомен“, која се једном годишње одржава у Сремским Карловцима.

Учествује у раду Студијског хора Музиколошког института. Води црквени хор у храму Свете Тројице у Земуну.

pdf Библиографија/Bibliography