Српски • English
Srpski muzički jubileji u Budimpešti
СРПСКИ МУЗИЧКИ ЈУБИЛЕЈИ У БУДИМПЕШТИ

Srpski muzički jubileji u Budimpešti

У сарадњи са Српским институтом и Музиколошким институтом Мађарске академије наука, Музиколошки институт САНУ је учествовао у организацији и реализацији научног скупа Традиционално и модерно у музици Срба у Мађарској у светлу мађарско-српских музичких веза.

pdfДаница Петровић
О МАЂАРСКО-СРПСКИМ МУЗИЧКИМ ВЕЗАМА НА СКУПУ МУЗИКОЛОГА И ЕТНОМУЗИКОЛОГА У БУДИМПЕШТИ

pdfПрограм скупа